Kitap

Necati Güvenç Mamıkoğlu Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları

Necati Güvenç Mamıkoğlu Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları

Necati Güvenç Mamıkoğlu, 1973 yılından bu yana fotoğraf çekmekte ve ağaçların kimliklerini incelemektedir. Yıllardır ağaçlarla dost olan yazar işte bu yılların birikimini Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları kitabında toplamıştır.

Kitapta 350 ağaç ve çalı türü, 2000’in üzerinde fotoğraf ile tanıtılıyor. Necati Güvenç Mamıkoğlu yıllar boyunca yollarını aşındırdığı Trakya ve Anadolu’nun tüm ağaç varlığını ayrıntılı bir şekilde açıklama ve fotoğraflarla sayfalar boyunca meraklısına anlatmaktadır.

Türkiye’deki ağaç türlerinin tamamına yakınının ve belli başlı çalıların tanıtıldığı kitapta, her ağacın ya da çalının tanıtıcı bilgileri, Türkçe ve Latince adı, ağacın çeşitli yörelerde ve ortamlarda kullanılan diğer adları, ağacın içinde bulunduğu sınıf, aile ve cinsi yer almaktadır.

Kitapta Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ama çevremizde sıkça gördüğümüz ağaçlarda tanıtılmaktadır. Bu bilgilere ek olarak her bir ağacın anavatanı, dünyada ve Türkiye’de yetiştiği bölgeler, yetişme ortamları, ağaçların büyüklüğü ve yaşı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Bir ansiklopedi ve kapsamındaki Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları‘nda yer alan fotoğraflarda, her ağacın gövdesi, yaprağı, çiçeği ve meyvesi ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Necati Güvenç Mamıkoğlu, bu şekilde okurun her bir ağacı rahatça tanımasını amaçlamıştır.

Kitap Tanıtım Metni

Bu kitap, Türkiye’nin ağaçlarını tanımak, sevdirmek, korunmasına ve çoğaltılmasına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı. Kitapta 325 ağaç ve çalı türüne yer veriliyor.

Ağaçlarla ilgili bilgiler 2.000 fotoğrafla destekleniyor. Bu fotoğraflarda, her ağacın gövdesi, yaprağı, çiçeği ve meyvesi ayrıntılı olarak gösteriliyor. Böylece okurun her ağacı rahatça tanıyabilmesi hedefleniyor.

Aysel Bağcı

Bir kitap sever, kitaplara aşık insan...

Yorum Yaz